Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu (meâlen): “(Yûsuf Aleyhisselâm şöyle dedi:) Yâ Rabbi! Muhakkak ki, sen bana mülkten verdin ve hâdiselerin bir kısım te’vilini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin Hâlikı! Benim dünyada da ahirette de velîy-yi ni’metim sensin. Ben

Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu (meâlen): “(Yûsuf Aleyhisselâm şöyle dedi:) Yâ Rabbi! Muhakkak ki, sen bana mülkten verdin ve hâdiselerin bir kısım te’vilini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin Hâlikı! Benim dünyada da ahirette de velîy-yi ni’metim sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni sâlihlere kavuştur.” (Yûsuf Sûresi, âyet 101)