"...Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, (amellerimizi) kabul eyle,bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle." "(İbn Mâce, ""Dua"", 2)" Haftasonun feyiz ve bereketi üzerimize olsun.

"...Allahım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, (amellerimizi) kabul eyle,bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle."
"(İbn Mâce, ""Dua"", 2)"
Haftasonun feyiz ve bereketi üzerimize olsun.