Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye ediniz (yetiştiriniz): Peygamberinizi sevmek, onun ehl-i beytini sevmek ve Kur’ân-ı Kerîm okumak. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen, öğreten ve onunla amel edenler, hiçbir gölge

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye ediniz (yetiştiriniz): Peygamberinizi sevmek, onun ehl-i beytini sevmek ve Kur’ân-ı Kerîm okumak. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen, öğreten ve onunla amel edenler, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde, peygamberleri ve güzîde kullarıyla berâber Allâh’ın (Arş’ının) gölgesindedirler.” (Feyzü’l-Kadîr)
GÜNÜMÜZ HAYIRLI, DUALARIMIZ KABUL OLSUN!