Dünya Ahiretin Köprüsüdür, Bu köprü kimisine geniş ve ferah, kimisine dar ve sıkıntılı olur, önemli olan her durumda Niyetimizi düzgün tutabilmek, Allah'ın yolundan ayrılmamaktır.

Dünya Ahiretin Köprüsüdür, Bu köprü kimisine geniş ve ferah, kimisine dar ve sıkıntılı olur, önemli olan her durumda Niyetimizi düzgün tutabilmek, Allah'ın yolundan ayrılmamaktır.
Rabbim, cümlemizi böyle kullarından eylesin. Amiin.
Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna (oradaki hayata) gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı!” (Ankebût, 64)