Kısa Günün Kârı: Rabbim, her zaman iyilerle karşılaştırsın: Şeyh Sâdî, , şu hikmetli sözleri söylemektedir: "İnsanlar için kuyuyu iki maksatla kazdırırlar: (Bunlardan biri gerçek, diğeri ise mecâzî mânâdaki kuyudur.) İyi huylu insan, susamışlara su temin

Kısa Günün Kârı: Rabbim, her zaman iyilerle karşılaştırsın:
Şeyh Sâdî, , şu hikmetli sözleri söylemektedir:
"İnsanlar için kuyuyu iki maksatla kazdırırlar: (Bunlardan biri gerçek, diğeri ise mecâzî mânâdaki kuyudur.)
İyi huylu insan, susamışlara su temin etmek için kuyu kazar. (Gerçek mânâdaki kuyu kazmak böyledir.) Kötü huylu biri ise halkı içine yuvarlamak için kuyu kazar. (Mecâzî mânâdaki "kuyu kazmak" da, bu niyetle kurulan tuzakları ifâde eder.