Rabbim, her daim Allah'ı zikretmeyi nasip eylesin cümlemize, Cenâb-ı Hakk’ın en büyük nimetlerinden biridir dilimiz. Allah’ı zikretmesi, güzel söz söylemesi onun hünerlerinden sadece ikisidir. Bununla beraber sorumluluğu çok büyüktür. Peygamber Efendimizi

Rabbim, her daim Allah'ı zikretmeyi nasip eylesin cümlemize,
Cenâb-ı Hakk’ın en büyük nimetlerinden biridir dilimiz. Allah’ı zikretmesi, güzel söz söylemesi onun hünerlerinden sadece ikisidir. Bununla beraber sorumluluğu çok büyüktür. Peygamber Efendimizin “Allah’ım! Dilimin şerrinden sana sığınırım” diye dua etmesi de bunu göstermektedir. (Ebû Dâvûd, Vitr 32; Tirmizî Daavât 74; Nesâî, İstiâze 4, 10, 11, 28)