Rabbim, Bizi doğru yoldan sapmaktan, garipten ah almaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşmanın şerrinden, affı olmayan günahtan, kabirdeki azaptan, cehennemde yanmaktan ve senden başkasına muhtaç olmaktan beni ve dostlarımı koru. Allah'ım, borçtan, hastalıkta

Rabbim,
Bizi doğru yoldan sapmaktan, garipten ah almaktan, kul hakkıyla ölmekten, düşmanın şerrinden, affı olmayan günahtan, kabirdeki azaptan, cehennemde yanmaktan ve senden başkasına muhtaç olmaktan beni ve dostlarımı koru.
Allah'ım, borçtan, hastalıktan, sıkıntıdan, yoksulluktan bunalıp bir kurtuluş arayan kullarına hayırlı çıkış yolları nasip eyle.

HAFTASONUN BEREKETİ ÜZERİMİZE OLSUN*